ข่าว/โครงการ/กิจกรรม

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลี

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ต้อนรับและนำเสนอการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง แก่คณะเจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลี ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และศูนย์ฯ สาขา ดอยผาหม่น

การจัดนิทรรศการงานรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมจัดนิทรรศการในงานรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 5

งานมหกรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย ปี 2559

 photo E1C0E2D0_zpsc7ab0b9e.jpg

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

แผนที่ศูนย์ฯ

QR-Code HAEC 04