โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรประจำปี 2561

นายนาวิน อินทจักร เป็นประธาน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรประจำปี 2561
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
เรื่องการปลูกชา-กาแฟอินทรีย์
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าตรวจเอกสารการดำเนินงาน

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าตรวจสอบเอกสารประกอบการดำเนินงาน
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560