ข่าว/โครงการ/กิจกรรม

โพสต์ประจำเดือน

ร่วมให้การต้อนรับท่านองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) และคณะ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับท่านองคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ ในการติดตามงานและมอบถุงพระราชทานให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

องคมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ
  ผอ.ศูนย์ฯ ให้รายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ

นายปองภพ  อิตา เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้รายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่
เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวงและเกษตรกร

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014 และได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกเมืองหนาว เช่น ทิวลิป ลิลลี่ ฯลฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน
บรรยายรายละเอียดการจัดนิทรรศการแก่ท่านเกษตรจังหวัดเชียงรายและคณะ

นิทรรศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นิทรรศการสมเด็จย่าฯ กับการทรงงานไม้ดอกพื้นที่สูง
นิทรรศการทิวลิป

ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมวางแผนและติดตามงานส่งเสริมการเกษตรอย่างบูรณาการต่อไป

ร่วมประชุม
ร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ

การถ่ายทำข่าวท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ทิวลิปบานบนดอยผาหม่น) และโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ทิวลิปบานบนดอยผาหม่น) และโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงราย และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฯ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เกษตรกรร่วมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในขั้นตอนการผลิตและแปรรูปเฮมพ์

 photo E1C0E2D0_zpsc7ab0b9e.jpg

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

แผนที่ศูนย์ฯ

QR-Code HAEC 04