การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลี

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ต้อนรับและนำเสนอการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง แก่คณะเจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลี ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และศูนย์ฯ สาขา ดอยผาหม่น