แถลงข่าวงาน “CHIANGRAI – ASEAN COFFEE & TEA FESTIVAL 2015”

นายพิชัย  ถาแปง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “CHIANGRAI – ASEAN COFFEE & TEA FESTIVAL 2015” ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องจอมกิติ ศาลากลาง ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แถลงข่าวนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายกสมาคมชากาแฟและชาไทยร่วมแถลงข่าว
นายพิชัย  ถาแปง ร่วมแถลงข่าว โดยทางศูนย์ฯ จะร่วมจัดนิทรรศการวิชาการกาแฟ-ชาอัสสัม พร้อมทั้งมีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ-ชา ของเกษตรกร