ร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ โครงการศูนย์ศึกษาพัมนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม