ร่วมให้การต้อนรับท่านองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) และคณะ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับท่านองคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ ในการติดตามงานและมอบถุงพระราชทานให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

องคมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ
  ผอ.ศูนย์ฯ ให้รายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ

นายปองภพ  อิตา เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้รายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่
เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวงและเกษตรกร

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014 และได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกเมืองหนาว เช่น ทิวลิป ลิลลี่ ฯลฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน
บรรยายรายละเอียดการจัดนิทรรศการแก่ท่านเกษตรจังหวัดเชียงรายและคณะ

นิทรรศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นิทรรศการสมเด็จย่าฯ กับการทรงงานไม้ดอกพื้นที่สูง
นิทรรศการทิวลิป

ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมวางแผนและติดตามงานส่งเสริมการเกษตรอย่างบูรณาการต่อไป

ร่วมประชุม
ร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ