การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลี

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ต้อนรับและนำเสนอการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง แก่คณะเจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลี ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และศูนย์ฯ สาขา ดอยผาหม่น

การจัดนิทรรศการงานรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมจัดนิทรรศการในงานรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย