โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรประจำปี 2561

นายนาวิน อินทจักร เป็นประธาน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรประจำปี 2561
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
เรื่องการปลูกชา-กาแฟอินทรีย์
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)