ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เปิดรับสมัครการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรฟรี 2 หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตรการปลูกอโวคาโด รับสมัครจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 คน จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 2 เมษายน 2561 และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 3 เมษายน 2561

-หลักสูตรการปลูกชาอัสสัมอินทรีย์ รับสมัครจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 คน จำนวน 2 รุ่น  รุ่นที่1อบรมวันที่ 9 เมษายน 2561 และรุ่นที่ 2 อบรม
วันที่ 10 เมษายน 2561

อบรมฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ความรู้ มุ่งสู่อาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ 4 ช่องทางได้ที่

  1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 053678202

  1. E-mail.: haec04@doae.go.th
  2. Facebook :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
  3. Website กรมส่งเสริมการเกษตร : register.doae.go.th

รีบสมัครด่วน!!!!!!  ก่อน 31 มีนาคมศกนี้