ประชาสัมพันธ์เชิญช่วนผู้สนใจเข้าร่วมงาน LANNA EXPO 2018

ประชาสัมพันธ์เชิญช่วนผู้สนใจเข้าร่วมงาน LANNA EXPO 2018

ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย – 1 ก.ค 61

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มีบริการรถรับ-ส่งตามจุดต่างๆ  ฟรี

 

การกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39

ตาม พรบ.การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 เม.ย. 2561 ถึง 19 เม.ย. 2562

สอบถามรายละเอียด สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506 www.sso.go.th