กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ห้วยหญ้าไซ

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่.