สำรวจภาพลักษณ์ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมปลูกฝังถ่ายทอดและเสริมสร้างค่านิยมในการมีน้ำใจไมตรีให้แก่กัน

 

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in Video Clip, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการพัฒนาบุคลากร.