การกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39

ตาม พรบ.การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 เม.ย. 2561 ถึง 19 เม.ย. 2562

สอบถามรายละเอียด สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506 www.sso.go.th

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.