การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561

เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถขอรับแบบบันทึกข้อมูลเพื่อสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ยื่นแบบได้ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

และสามารถ Download คู่มือการสรรหาฯ ได้ที่ http://www.moac.go.th/philosopher-home 

กทม. ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ กทม. กรมส่งเสริมการเกษตร

และต่างจังหวัด ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.