สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งวุฒิสภาเพื่อสร้างความรู้และตวามเข้าใจแก่ประชาชน จำนวน 13 ตอน

ท่านสามารถดาวโหลดเพื่อรับฟังและเผยแพร่ได้ทาง

https://drive.google.com/open?id=1tFxkYEvFZkvzRpanb8opqw2chaK_pIwx

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.