การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขยายผลโครงการหลวงและโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการขยายผลโครงการหลวง, โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร.