รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

https://drive.google.com/open?id=16BnrOnm7QIEe-x0wcepN6PDcnFYffRPm

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in งบทดลองของศูนย์ฯ.