โครงการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว (ลิลลี่ปากแตร)

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ติดตามผลการดำเนินงาน “”โครงการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (ลิลลี่ปากแตร)” ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแปลงทดสอบและศึกษาการเจริญเติบโต และปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของลิลลี่ปากแตร

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in การติดตามผลการดำเนินงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์.