การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  (หมู่ที่ ๒, ๖, ๑๐, ๒๑ และ ๓๐) เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และให้ประชาชนในตำบลห้วยสัก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งฮึ้ง

(ต้นหมากเขียว)

หมู่ที่ ๖ บ้านป่าแหย่ง

หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงป่าเหมี้ยง

(ต้นชาเมี่ยง)

หมูที่ ๓๐ บ้านป่าก๊อ

(ผักเชียงดา)

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in การติดตามผลการดำเนินงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์.