แถลงข่าวงาน “CHIANGRAI – ASEAN COFFEE & TEA FESTIVAL 2015”

นายพิชัย  ถาแปง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “CHIANGRAI – ASEAN COFFEE & TEA FESTIVAL 2015” ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องจอมกิติ ศาลากลาง ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แถลงข่าวนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายกสมาคมชากาแฟและชาไทยร่วมแถลงข่าว
นายพิชัย  ถาแปง ร่วมแถลงข่าว โดยทางศูนย์ฯ จะร่วมจัดนิทรรศการวิชาการกาแฟ-ชาอัสสัม พร้อมทั้งมีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ-ชา ของเกษตรกร

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in การจัดนิทรรศการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร.