ติดต่อเรา

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)

ตู้ ปณ.74 ปณฝ. สี่แยกแม่กรณ์เชียงราย 57002 

เลขที่ 340 หมู่ 22 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์ 08 1888 4589, 0 5367 8202 โทรสาร. 0 5367 8202

e-mail : haec04@doae.go.th

facebook : https://www.facebook.com/haec04/

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา